20120205

Φράνσις Γουόκερ 1840 εως 1897


"Κανένα μεγάλο εθνικό χρέος δεν πληρώθηκε ποτέ ούτε αντιμετωπίστηκε με κάποιον άλλο τρόπο, εκτός από την άρνηση της αποπληρωμής του". Φράνσις Γουόκερ (οικονομολόγος, 19ος αι.)

Κάτι ήξερε ο μεγάλος Οικονομολόγος