20121114

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


                            
ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ
 Κυρία / κύριε  Σύμβουλε,
Καλείστε όπως την 16η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας.Στην συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:
 1. Αποδοχή ποσού 8.046,87 € και κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές.
 2. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων, έτους 2013, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΄Υδρας.
 3. Λήψη τελικής απόφασης για ονοματοδοσία οδού.
 4. Λήψη απόφασης για διατήρηση ή μη των μισθωμάτων των ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Ύδρας, για το έτος 2013.
 5. Καθορισμός ανταποδοτικών τελών φωτισμού και καθαριότητας, έτους 2013.
 6. Καθορισμός τέλους για την χρήση κοινόχρηστων χώρων, έτους 2013.
 7. Καθορισμός συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας. (Τ.Α.Π), έτους 2013.
 8. Καθορισμός τέλους παρεπιδημούντων, έτους 2013.
 9. Καθορισμός φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, έτους 2013.
 10. Καθορισμός τέλους σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Ύδρας, έτους 2013.
 11. Καθορισμός τέλους σύνδεσης στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου Ύδρας, έτους 2013.
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για την πραγματοποίηση των  εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
 13. Αίτηση κ. Νικολάου Μαραγκού για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος.
Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου. ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 Παναγιώτης Εμμ. Μαρκαντώνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου